STRAX: STRAX LEVERERARTILLBEHÖR TILL MOBILCOM-DEBITEL

STRAX, den globala specialisten inom mobila och smarta tillbehör, har vunnit en upphandling från mobilcom-debitel för att förse alla deras 560 butiker samt online-försäljning med mobila tillbehör.

STRAX kompletta utbud av mobila tillbehör, inklusive alla mobiltillverkares originaltillbehör, STRAX egna-, licensierade- och partnervarumärken ger ett större utbud och fler möjligheter inom mobilcom-debitels försäljningsutbud. STRAX har dessutom stöttat mobilcom-debitel i utveckling och tillverkning av egna produkter under eget namn. 

STRAX ansvarar för att leverera tillbehör till alla mobilcom-debitels försäljningsenheter. STRAX tillför erfarenhet och kunskaper som ger mobilcom-debitel möjlighet att erbjuda en bred portfölj av produkter, inklusive STRAX egna varumärken. Samarbetet med STRAX gör det möjligt för mobilcom-debitel att förse alla sina försäljningsställen med en automatiserad, individuellt anpassad produktportfölj och försäljningslösning. 

"Att vi vann anbudsförfarandet och landade mobilcom-debitel kontraktet visar återigen på styrkan i STRAX värdeskapande erbjudande och unika position på marknaden. Vårt fokus på tillbehör har över tid gett oss både bred och djup kunskap som vi utnyttjar för att ingå partnerskap med våra kunder där vi kan skapa den bästa försäljnings- och marknadsstrategin för ett komplett sortiment av produkter och varumärken", säger Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB.   

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750 

Om mobilcom-debitel
Varumärket mobilcom-debitel är positionerat som den digitala livsstilsleverantören inom freenet Group. Det erbjuder ett brett utbud av egna nätverksoberoende mobila kommunikationer och dataerbjudanden, tjänster och andra produkter som genom tekniska verktyg via internet och/eller smartphones gör livet enklare. Det utbudet inkluderar också ett antal produkter från tyska nätverksoperatörer och andra tillbehörserbjudanden. Bolaget erbjuder oberoende expertkonsultationer och ett urval av produkter från sina egna försäljningsställen, från GRAVIS-butiker och ett brett nätverk av återförsäljare och elektronikmarknader, samt via sin kundsupport.   

Om STRAX
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 större telefon- och tillbehörstillverkare och säljs på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 185 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 11:00 CET.