STRAX: FÖRÄNDRING I ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I STRAX

Antalet aktier och röster i Strax AB (publ) (”STRAX” eller ”Bolaget”) har ändrats under december 2017 till följd av den kvittningsemission som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i STRAX har ökat med 2 830 066 aktier, motsvarande 2 830 066 röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 120 592 332 aktier och röster i STRAX.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, +46 8 545 01750


Om STRAX
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:00 CET.