STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017

STRAX, varumärkesexperten för mobila tillbehör, uppnår stark tillväxt under det andra kvartalet
  • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 30 juni 2017 uppgick till 43,5 MEUR (40,5), bruttomarginalen uppgick till 27,9 (26,0) procent.
  • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 30 juni 2017 uppgick till 2,2 (0,5) MEUR motsvarande 0,02 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 20,0 (15,3) MEUR motsvarande 0,17 (0,13) euro per aktie.

  • Nettoomsättning på rullande 12 månaders basis per Q2 2017 uppgick till 95,1 (85,8) MEUR. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i nettoomsättning, EBITDA, rullande 12 månader uppgick till MEUR 9,6 (4,6).
  • STRAX lanserade det första Vodafone-skyddsutbudet för tre Vodafone-enheter och introducerade tillbehör till mobilcom-debitel under Q2 2017.
  • Efter periodens slut fortsätter STRAX varumärke Gear4 att spridas i USA och säljs nu i över 6 000 butiker, distribuerat via Tessco Technologies och Superior Communications.
  • I augusti gjorde STRAX en nylansering av Thor, det egna skärmskyddsmärket, med förnyade förpackningar, utbildningspaket för återförsäljare och en ny webbplats.

”Aggressiva investeringar på nya marknader och i egna märken fortsätter att ge positiva resultat. Vi har en fortsatt stark försäljningstillväxt i Nordamerika och Mellanöstern. Dessutom fortsätter Urbanista och Gear4 att expandera på alla våra marknader och i alla våra kanaler. Vår skalbara affärsmodell fortsätter att visa en större tillväxt i EBITDA än i försäljning.”

                                                                                       Gudmundur Palmason, VD

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, CEO, Strax AB, +46 8 545 01750.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2017 kl. 08:55 CET.