STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017

Strax, varumärkesexperten för mobila tillbehör, FORTSÄTTER ATT leverera stark tillväxt I NORDAMERIKA
 • Q1 2017 SVKoncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2017 uppgick till 20,3 MEUR (20,2), bruttomarginalen uppgick till 27,0 (23,9) procent. Delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 31 mars 2017 blir den första som upprättas i EUR, efter beslut vid extrabolagsstämma den 22 december 2016 att byta redovisningsvaluta från SEK till EUR.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2016 uppgick till 0,0 (0,1) MEUR motsvarande 0,00 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till 18,2 (11,1) MEUR motsvarande 0,15 (0,09) euro per aktie.

 • Nettoomsättning på rullande 12 månaders basis per Q1 2017 uppgick till 92,0 (83,4) MEUR. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i nettoomsättning, EBITDA, rullande 12 månader uppgick till MEUR 8.3 (3.9).

Under perioden tecknade STRAX ett exklusivt avtal med Tessco Technologies Inc., avseende distribution av STRAX egna varumärken i Nordamerika. STRAX vann ett anbudsförfarande på flera nivåer hos mobilcom-debitel i Tyskland som innebär att STRAX exklusivt ska förse all säljkanaler med mobiltillbehör och smarta tillbehör. Orange vann kategorin "Best Wearable Mobile Technology” med produkten VR1 Headset vid GSMA GLOMO Awards i samband med Mobile World Congress. VR1 headset är utvecklat av STRAX.

 • Efter periodens utgång lanserade STRAX den första linjen av skyddande skal under Vodafones varumärke för tre Vodafone enheter som kommer att vara tillgängliga på marknaden under Q2, samt började leverera till mobilcom-debitel.

  ”Året började lite blandat med avmattning i de flesta globala marknader i detaljhandeln och för smartphone försäljningen, fokus har varit på att öka vår försäljning i Nordamerika och Mellanöstern, samt att behålla marknadsandelar i Västeuropa. Gear4 och Urbanista fortsätter att utvecklas väl i alla våra marknader och bidrar till både tillväxt och lönsamhet”

   

                                                                        Gudmundur Palmason, VD


   

        Denna  information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra     enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.     Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för     offentliggörande den 23 maj 2017
      kl. 08.55 CET.