STRAX: ÅRSREDOVISNING 2016

STRAX har idag publicerat årsredovisningen för 2016.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida,www.strax.com

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, verkställande direktör, STRAX AB, +46 8 545 017 50.

  
Om STRAX
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 185 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj, 2017 kl. 23.00 CET.