top-sep
Stockholm, 26 September 2021
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

STRAX: JUSTERAT FÖRSLAG FRÅN NOMINERINGSKOMMITTÉN


I kallelsen till årsstämman som skall hållas den 24 maj 2018 framgick ett förslag till årsstämman från nomineringskommittén att genom omval välja KPMG till revisorer.

Nomineringskommittén har meddelat bolaget att förslaget har omprövats och att förslaget är att årsstämman skall välja PwC, med Niklas Renström som huvudansvarig, till revisor.

 För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 01750.

Följande filer finns att ladda ned:
prm Justerat förslag från nomineringskommittén