2018

 • 2018-12-28: STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STRAX
 • Läs mer
 • 2018-12-21: STRAX: OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSBROSCHYR INFÖR INLÖSENFÖRFARANDE
 • Läs mer
 • 2018-12-06: Strax: Kallelse till extra bolagsstämma
 • Läs mer
 • 2018-11-30: STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 3 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018
 • Läs mer
 • 2018-11-30: STRAX AVYTTRARSITT VARUMÄRKE GEAR4 TILL ZAGG FÖR 35 MEUR MED POTENTIELLT YTTERLIGAREBETALNINGAR PÅ 9 MEUR.
 • Läs mer
 • 2018-11-28: STRAX: Senarelagt offentliggörande av Delårsrapport nr 3
 • Läs mer
 • 2018-09-06: STRAX: INVESTERAR I BRANDVAULT FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL GLOBALA E-HANDELSPLATSER
 • Läs mer
 • 2018-08-23: STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 2 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018
 • Läs mer
 • 2018-05-24: STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA
 • Läs mer
 • 2018-05-24: STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018
 • Läs mer
 • 2018-05-21: STRAX: JUSTERAT FÖRSLAG FRÅN NOMINERINGSKOMMITTÉN
 • Läs mer
 • 2018-05-21: STRAX: ÅRSREDOVISNING 2017
 • Läs mer
 • 2018-04-24: STRAX: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
 • Läs mer
 • 2018-02-27: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017
 • Läs mer
 • 2018-01-26: STRAX: STRAX HAR TILLDELATS KONTRAKT FÖR MOBILTILLBEHÖR AV VODAFONE UK
 • Läs mer