top-sep
Stockholm, 28 March 2020
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Revisorer

Strax revisorer väljs av årsstämman årligen. Strax revisorer, som valdes vid 2017 årsstämma, är:

PwC med Niklas Renström (född 1975) som huvudansvarig revisor.