top-sep
Stockholm, 26 September 2021
top-sep
Copyright © 2017 STRAX AB. All Rights Reserved

Revisorer

STRAX revisorer väljs av årsstämman årligen. STRAX revisorer, som valdes vid 2020 årsstämma, är:

PwC med Niklas Renström (född 1975) som huvudansvarig revisor.