Bokslutskommunikéer

  • 2018-02-27: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017
  • Läs mer
  • 2017-02-23: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016
  • Läs mer