Bokslutskommunikéer

  • 2021-02-25: STRAX: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020
  • Läs mer
  • 2020-02-27: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019
  • Läs mer
  • 2019-02-28: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018
  • Läs mer
  • 2018-02-27: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017
  • Läs mer
  • 2017-02-23: STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016
  • Läs mer